Skip to main content
Vilka är vi...

Veterinär Vårdhygienförening

Veterinär Vårdhygienförening hjälper dig som djurhälsopersonal att förbättra ditt arbete inom vårdhygien och antibiotikafrågor.

Veterinär Vårdhygienförening bildades år 2012 på grund av att antalet fall av MRSA och MRSP på svenska djurkliniker och djursjukhus hade ökat. Målet med föreningen är att belysa det ökande behovet av vårdhygien och minskad användning av antibiotika. Ambitionen är att föreningen ska bli nordisk med ett utökat samarbete mellan de nordiska länderna i frågor kring vårdhygien och antibiotikaanvändning.

Föreningen riktar sig till all djurhälsopersonal som är intresserad av vårdhygien. Medlemmarna är både kliniskt- och icke kliniskt verksamma. Som medlem får du förutom viktiga kontakter inom det veterinära vårdhygienområdet även möjlighet att delta i föreningens årliga Hygienkonferens samt tillgång till Veterinär Vårdhygienförenings diskussionsforum på Facebook där du kan diskutera aktuella frågor med andra medlemmar.

Du hittar all information om hur du blir medlem här

För att ansluta dig till diskussionsforumet på FB: Ansök om att  gå med i gruppen Veterinär Vårdhygienförening. Så snart vi ser din erlagda medlemsavgift för året så läggs du till som medlem.

Hygienkonferens 2023

Nordisk vårdhygienkonferens 23-24 oktober Höstens konferens är ett samarrangemang med våra nordiska grannländer. Vi välkomnar deltagare och utställare från hela Norden till ett späckat program.
Mer information om konferensen och hur du som deltagare eller utställare kan anmäla dig finns här.

Mer info/Anmälan

Nordic hygiene conference 2023

Nordic hygiene conference 23-24 October. This autum conference is a joint event with our Nordic neighboring countries. We welcome participants and exhibitors from all over the Nordics to a packed programme. More information about the conference and how you as a participant or exhibitor can register can be found here.

More information/register